Общи условия за ползване (Terms of Service)

Прочети внимателно настоящия документ и се увери, че разбираш ясно неговото съдържание.

1. Основни понятия и разпоредби

1.1  „Уебсайт“ означава уебсайт с адрес www.smartdiet.bg.

1.2  „Търговец“ означава юридическото лице „Джи Глобал Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 202870094 с адрес на управление в Р. България, гр. София, бул. Христо Смирненски 76-78, телефон  +359 884 091080, имейл smartdiet.bg@gmail.com 

1.3 „Програми“ означават хранителни режими и други услуги, които могат да бъдат закупени на уебсайта.

1.4 „Доставчик“ на програми означава физическото лице Йорданка Теофилова Господинова – лекар, хранителен коуч и консултант по здравословно хранене.

1.5 „Потребител“ означава всяко лице, което посети уебсайта, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от уебсайта към негови съставни части или други уебсайтове.

1.6 „Клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, което направи поръчка за закупуване на програми. Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е дееспособно лице и има навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник за изготвяне на програма. При съмнение относно възрастта на клиента, търговецът си запазва правото да откаже поръчката, като уведоми клиента за това.

1.7 С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайта се счита, че потребителят приема без ограничения и безусловно настоящите общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите общи условия, потребителят няма право да прави поръчки на програми от уебсайта.

1.8 Настоящите общи условия влизат в сила от 22.08.2019 г. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

2. Предмет на уебсайта

2.1 Уебсайтът съдържа информация, видео и други материали, свързани със здравословния начин на живот и поддържането на добро физическо здраве.

2.2 На уебсайта се предлагат платени програми като хранителни режими и други, насочени към здравословния начин на живот и поддържане на добра физическа форма. Условията за използване на програмите са определени по-долу в раздел „5. Общи условия за използване на програмите на уебсайта“.

3. Използване на уебсайта

3.1 Информацията от сайта може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и нетърговски цели от потребителя.

3.2 Информацията от сайта не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър без изричното съгласие на търговеца.

3.3 На уебсайта потребителите могат да публикуват коментари, предложения и идеи по отношение на съдържанието и структурата на уебсайта, стига тяхното съдържание да не е незаконно, нецензурно, заплашително или клеветническо.

3.4 Потребителите нямат право да извършват политически/изборни кампании, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на чужда самоличност. Всяка подобна информация бива премахната и/или редактирана. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.

4. Отговорност

4.1 Търговецът и доставчикът не носят отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на потребителите до ползването на уебсайта и/или платените програми.

4.2 Програмите ( хранителни режими и други) са съобразени с предоставената от конкретния потребител информация. 

4.3 Търговецът информира потребителите за готовността си да му съдействат при всеки проблем, свързан с използването на уебсайта, за което е необходимо да се свържат с него чрез формата за контакт.

5. Общи условия за използване на програмите в уебсайта

5.1 Информация за програмите

5.1.1 Предлаганите от търговецът програми представляват хранителни режими и други, насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма. 

5.1.2 На клиента се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на уебсайта програма и нейната цена.

5.2 Заплащане на програмите

5.2.1 Режимът Smart Diet е напълно индивидуален, според състоянието на всеки човек. Всичко започва с лична среща-преглед с д-р Господинова на живо или на видео разговор. На нея тя снема пълен антропометричен, здравен и хранителен статус, провежда тестове за определяне на здравословното Ви състояние и нива на натрупана интоксикация, изработва диаграми и анализ на състоянието Ви за да сте наясно от къде започваме. Ще Ви назначи пълни кръвни изследвания, включително и на хормонален статус. Като участник в режима Smart Diet този преглед и анализи от д-р Господинова ще бъдат напълно безплатни за Вас. На базата на информацията, която получи от всичко описано ще създаде специално за Вас персонализиран хранителен режим, който ще отговаря на Вашите предпочитания и нужди. Когато се включите в режима Д-р Господинова ще бъде с Вас 24/7(денонощно) като ментор с когото ще споделяте ежедневния си прогрес, ще задавате въпроси по всяко време и ще получавате обратна връзка в рамките на минути. Всеки ден ще следи Вашите резултати и прогрес и ще адаптира менюто Ви според тях. На всеки 6 дни ще получавате ново меню, създадено специално за Вас. Ако спазвате всичко, което Ви казва стриктно и не получите резултатите, които сте заложили в плана, режима ще бъде безплатен за Вас, защото парите ще Ви бъдат върнати. Цената на режима е 390 лв. на месец. (включват ДДС и върху нея не се начисляват допълнителни данъци и такси от доставчика). Търговецът си запазва правото да променя всички цени на програмите, предлагани на уебсайта по свое усмотрение, по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява клиента.

5.2.2 Клиентът заплаща цената на програмата, посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.

5.2.3 Заплащането на цената се извършва чрез банков превод по сметката на търговеца, чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС терминал или чрез системите за разплащане EasyPay, ePay.bg и PayPal. Търговецът няма достъп до данните за банковата карта на клиента.

5.2.4 За да се извърши плащането за програма, клиентът предварително попълва онлайн анкета, в която въвежда своя имейл адрес, име, фамилия и телефон. Клиентът се задължава да предостави вярна и актуална информация при попълване на анкетата. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на програми, независимо от коректното им заплащане.

5.2.5 След попълване на анкетата доставчикът се свързва с клиента и се дават инструкции за необходими изследвания и мерки, преди започване на режима. Уговаря се среща (реална или виртуална) в удобен ден и час и се определя начална дата за режима.

5.3 Характеристики на програмите

5.3.1 Доставчикът може да предоставя програмите в PDF формат или в снимков формат като те могат да бъдат изтегляни и съхранени на персоналния компютър на клиента или на друго устройство за пренос на информация само и единствено за негова лична употреба.

5.3.2 Клиентът следва да има инсталиран софтуер за отваряне на PDF документи (напр. Adobe Acrobat Reader), за да може да преглежда програмите на персонален компютър или друго електронно устройство.

5.4 Възстановяване на платена цена

5.4.1 В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на клиента и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи навреме достъп да платените програми след извършено валидно заплащане на цената, той следва незабавно да информира търговецът. Ако проблемът е непреодолим в рамките на 15 работни дни от извършеното плащане, търговецът ще възстанови заплатената такса на клиента в срок от 5 работни дни.

5.4.2 Търговецът не възстановява заплатена от клиента цена извън случаите по предходната точка.

5.4.3 Търговецът възстановява получените суми, като използва същия платежен метод, използван от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът e изразил изричното си съгласие за използване на друг платежен метод и при условие, че това не e свързано c допълнителни разходи за търговеца.

6. Други условия

6.1 Търговецът полага грижа информацията в уебсайта да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

6.2 Търговецът не гарантира, че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на търговеца. Търговецът не носи отговорност за ненавременното обработване на заявките за поръчка на програми, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната Интернет мрежа.

6.3 Авторските права върху съдържанието на сайта принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

6.4 Ако член или част от настоящите Общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.

Последната промяна в нашите общи условия е извършена на 22.08.2019 във връзка с Общия регламент за защита на данните (GDPR).