Преяждането и как да го преодолеем

(продължение) Преяждането е свързано с някои значителни физически, емоционални и социални рискове. Със сигурност може да се твърди, че то дава сериозно отражение върху цялостния здравен статус.  Склонността към преяждане е свързана с повишен риск за наддаване на тегло и затлъстяване, развитие на диабет и сърдечно и мозъчносъдови заболявания. Съществуват и допълнителни здравословни рискове като […]